Novica

Ukinitev energetskih prispevkov za dizelsko gorivo na avtocestah in hitrih cestah

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 5. redni seji izdala spremembe Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter Uredbo o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije.

Zaradi zagotavljanja enakih pogojev vsem kupcem, tako tistim, ki gorivo kupujejo na servisnih prometnih površinah izven avtocest in hitrih cest kot tistim, ki gorivo kupujejo na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest, je potrebno:

  • prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE) in
  • prispevek za energetsko učinkovitost (prispevek URE),

ki se plačujeta za dizelsko gorivo, začasno ukiniti tudi za dizelsko gorivo, ki se prodaja na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.

Od trgovcev z naftnimi derivati se ob tem pričakuje, da bodo konkurenčno prilagodili maržo, ki na avtocestah in hitrih cestah ni regulirana. S tem naj bi ceno dizla na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah za vse voznike približali regulirani ceni zunaj teh cest.

Oba ukrepa oprostitve plačevanja dajatve sta kratkoročne in začasne narave. Kljub začasnemu znižanju teh okoljskih dajatev, ki jih uvajata obe uredbi, načrtovani okoljski programi ne bodo ogroženi.

Vlada RS je naložila ministrstvu, pristojnemu za energijo, da mesečno preverja upravičenost ukrepa, ki ga določata obe spremembi uredb.

Uredbi začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika