Novica

Ukinitev prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sredstva omenjenega prispevka morajo na osnovi določb 9. odstavka 15. člena EZ  plačati vsi končni odjemalci električne energije, če Vlada RS odloči, da je potrebno za zagotavljanje zanesljive oskrbe zagotoviti dodatno uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije. Potrebna sredstva se zagotavljajo s plačevanjem mesečnega prispevka. Podlaga za višino prispevka je obračunska moč odjemalca. V zadnjih dveh letih se je s  prispevkom zbiralo  letno po 7.461.000 EUR. S temi sredstvi je bilo zagotovljeno, da so se proizvajalcu, ki je bil na razpisu izbran za proizvodnjo električne energije iz določenega primarnega vira, poravnali dodatni stroški, ki jih je imel z uporabo domačega primarnega vira.

Ker  v letu 2013 ne bo potrebe  za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije, prispevka ni potrebno več zbirati. Zaradi tega  lahko preneha veljati Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije.

Zaradi ukinitve  prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije se bo znižal pritisk na rast stroškov končnih porabnikov električne energije, ki po drugi strani rastejo zaradi zbiranja prispevka za podpiranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom.

Pred spremembo so plačevali različni tipični končni odjemalci električne energije mesečni prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije v naslednji višini:

  • 0,23 EUR za povprečno gospodinjstvo s 3500 kWh letne porabe električne energije,
  • 5,11 EUR za značilnega industrijskega odjemalca Ib z letno porabo 50 MWh električne energije in
  • 109,27 EUR za značilnega industrijskega odjemalca Ie z letno porabo 2 GWh bo na letnem nivoju.

© 2012 - 2024 Portal Energetika