Novica

Ukinjena oprostitev plačevanja prispevka OVE+SPTE za dizelsko gorivo na avtocestah in hitrih cestah

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 103. dopisni seji izdala spremembo Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Sprememba z 20. junijem 2023 uvaja ponovno plačevanje prispevka OVE+SPTE za dizelsko gorivo na avtocestah in hitrih cestah.

Zaradi razmer na trgu motornih goriv je vlada v letu 2022 sprejela dve spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, s katerima je v okviru blaženja draginje za motorni bencin in dizel začasno uveljavila oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju besedila: prispevek OVE+SPTE). Pri tem oprostitev prispevka OVE+SPTE za motorni bencin ni veljala na avtocestah in hitrih cestah, medtem ko je oprostitev prispevka OVE+SPTE za dizel veljala na vseh cestah.

Cene za motorni bencin in dizel, ki se kot naftna derivata prodajata na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah izven avtocest in hitrih cest, določa Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.

Ker so se razmere na trgu spremenile do te mere, da ta začasni ukrep ni več upravičen, je treba oprostitev odpraviti in za podporo oziroma spodbujanje rabe obnovljivih virov energije zopet zagotoviti plačevanje namenskega prispevka OVE+SPTE za dobavljeno energijo tudi za dizel na avtocestah in hitrih cestah.

S spremenjeno uredbo se z današnjim dnem pri oblikovanju maloprodajne cene dizelskega goriva na avtocestah ponovno dodaja prispevek OVE+SPTE, medtem ko je obveznost za bencinsko gorivo (NMB-95) in dizelsko gorivo še vedno oproščena na lokacijah, kjer veljajo regulirane cene (izven servisnih površin avtocest in hitrih cest).

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika