Novica

Umik Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona EZ-F iz zakonodajnega postopka

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sklenila, da umika Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona EZ-F (2012-2430-0055) iz zakonodajnega postopka in o tem obvesti Državni zbor. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona je Vlada RS sprejela na 53. redni seji dne 7. 3. 2013 in ga poslala v zakonodajni postopek Državnemu zboru Republike Slovenije.

Cilj predloga energetskega zakona je bil prenos tretjega energetskega svežnja v slovensko zakonodajo, uskladitev z Direktivo 2009/28 glede na pisni opomin in obrazloženo mnenje Evropske komisije, ureditev razmerij v povezavi z uredbami, odprava pomanjkljive opredelitve glede na odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter notranja uskladitev zakona glede na predlagane spremembe.

Ker še obstajajo neskladja s pravom Evropske skupnosti bo predlagatelj umik predloga zakona izkoristil, da bo pripravil predlog novega Energetskega zakona (EZ-1). EZ-1 bo na sodoben način urejal področje energetike ter v celoti uskladil vsebino zakona s pravom Evropske skupnosti (direktivami in uredbami s področja tretjega energetskega svežnja) ter se na ta način izognil kazni, ki grozi Republiki Sloveniji zaradi neprenosa prava EU.


© 2012 - 2024 Portal Energetika