Novica

Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na včerajšnji seji sprejela Uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice.

V uredbi je predpisana zgornja meja cen energetskih izkaznic in sicer tako, da bo cena energetske izkaznice za stavbe, ki imajo uporabno površino do 220 m2, največ 170 EUR, za stavbe nad 220 m2 pa največ 0,89 EUR/m2. Najvišja cena energetske izkaznice za večstanovanjske stavbe, glede na uporabno površino stavbe, ki se upošteva v izračunu energetske izkaznice znaša odvisno od števila stanovanj (npr. za večje bloke nad 51 stanovanj, največ 0,50 EUR/m2).


Na ceno energetske izkaznice vpliva velikost objekta, popolnost dokumentacije, raznolikost vgrajenih sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja ter tudi višina potnih stroškov. Zato cene energetske izkaznice ni možno določiti enotno. V predpisano ceno izdaje energetske izkaznice niso vključeni potni stroški neodvisnih strokovnjakov in stroški zaradi nepopolne dokumentacije.

 

Podrobnejše informacijie o ceni energetskih izkaznic.


© 2012 - 2024 Portal Energetika