Novica

Vlada RS podpira sodelovanje Evropske skupnosti za atomsko energijo z Vlado Republike indije

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS podpira Predlog sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma za sodelovanje med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Vlado Republike Indije pri raziskavah in razvoju na področju miroljubne uporabe jedrske energije s strani Evropske komisije.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 93. redni seji podprla Predlog sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma za sodelovanje med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Vlado Republike Indije pri raziskavah in razvoju na področju miroljubne uporabe jedrske energije s strani Komisije, saj gre za širitev sodelovanja na državo, ki je pomemben dejavnik na tem področju, tako glede uporabe jedrske energije v domačem gospodarstvu, kot tudi izvoznice jedrske tehnologije.

Splošni namen tega sporazuma je spodbujati in olajšati  sodelovanje pri raziskavah in razvoju (R in R) miroljubne, neeksplozivne, nevojaške uporabe jedrske energije na podlagi obojestranske koristi, enakopravnosti in vzajemnosti za okrepitev celotnega sodelovalnega odnosa med Skupnostjo in Indijo v skladu s potrebami in prednostnimi nalogami njunih jedrskih programov.

Gre za standardno obliko sporazuma, ki jih ima Euratom sklenjene z mnogimi državami, ki imajo razvito jedrsko tehnologijo, in med katere spada tudi Indija.

Vir: MOP


© 2012 - 2023 Portal Energetika