Novica

Javni razpis za podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objekta CŠOD »Dom Bohinj«

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Ljubljana je objavil povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektu CŠOD »Dom Bohinj«.

Javni razpis se izvaja na podlagi Koncesijskega akta za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektu CŠOD »Dom Bohinj« (Uradni list RS, št. 43/16). Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektu CŠOD »Dom Bohinj«, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko jezero, številka stavbe 61, k.o. 2199 Savica.

Predlagani projekt je izvedba energetske prenove objekta Dom Bohinj, ki je javna stavba. Cilj projekta je izboljšanje stanja na področju rabe energije, zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje objekta Dom Bohinj. S tem bodo doseženi tudi boljši pogoji toplotnega udobja, kar predstavlja tudi boljše pogoje za obiskovalce in zaposlene. Projekt je zastavljen kot demonstracijski/ pilotni projekt energetske prenove javne stavbe s karakteristiko nič-energijske stavbe.

 

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, področja »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju in gospodinjstvih«.


Povezava na javni razpis
© 2012 - 2022 Portal Energetika