Novica

Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada je na današnji seji izdajala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Območje državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Brežice se nahaja v občinah Krško in Brežice. Obsega približno 2.300 ha.

Sočasno z energetskimi ureditvami za HE Brežice se z državnim prostorskim načrtom načrtuje  tudi poplavna varnost in druge ureditve vodne infrastrukture:

  • visokovodni nasipi z ureditvami, ki bodo omogočale aktiviranje zadrževalne sposobnosti Krško - Brežiškega polja pri nastopu najvišjih visokih voda reke Save,
  • ureditev prehoda za vodne organizme in obsežnih nadomestnih habitatov,
  • ureditev izlivnih odsekov vodotokov,
  • ureditev odvodnjavanja zalednih površinskih voda,
  • ureditev zadrževalnikov proda na pritokih,
  • vodne ureditve na ostalih infrastrukturnih objektih v območju vpliva visokih voda,
  • ureditve v zaledju zaradi dviga podzemnih voda in poglabljanja spodnje vode,
  • center za obiskovalce hidroelektrarne ter
  • vrsta lokalnih ureditev.

© 2012 - 2022 Portal Energetika