Novica

Uredba o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in onesnaževal zunanjega zraka ob nakupu novih osebnih vozil

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih.

Uredba nadomešča do sedaj veljavno Uredbo o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil. Uredba posodablja vsebino oznake o varčnosti porabe goriva in emisijah CO2, vsebino plakata ali zaslona, ki mora biti razstavljen na prodajnem mestu, ter določila za promocijske prospekte in promocijsko gradivo. Nova uredba določa celovitejšo okoljsko informacijo glede emisij iz izpuha osebnih avtomobilov, ker bodo na oznakah, plakatih, priročniku ter v promocijskem gradivu navedene tudi emisije onesnaževal zunanjega zraka. Navedba informacij o emisijah onesnaževal zunanjega zraka bo prispevala k večji ozaveščenosti prebivalstva o vplivu uporabe avtomobilov na kakovost zunanjega zraka.


Obveza glede priprave priročnika je že obstajala po sedaj veljavni uredbi. Nova uredba natančneje ureja pripravo priročnika in zagotavlja vsem dobaviteljem dostop do podatkov o vozilih, ki so potrebni za pripravo priročnika. Dobavitelj dvakrat letno pošlje Agenciji RS za okolje seznam vozil, ki jih trži. Seznam modelov novih osebnih avtomobilov se s podatki, ki jih pošljejo dobavitelji, na straneh agencije objavi dvakrat letno.


Nova uredba ukinja obveznost informacije o CO2 pri radijskih oglasih, kar podjetjem zmanjšuje stroške, saj se s tem skrajša trajanje oglasa. Prikaz informacij na televizijskih oglasih je zasnovan tako, da ni nujno podaljšati dolžine oglasa (lahko so le podnapisi), zato ne predstavlja dodatnih stroškov.


Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika