Novica

Uredba o izvajanju Uredbe o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o izvajanju Uredbe o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Uredba 347/2013/EU).

Organ, ki je odgovoren za spodbujanje izvajanja procesa dovoljevanja za projekte skupnega interesa (t.i. nacionalni pristojni organ), je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Cilj Uredbe je pospeševanje izvajanja energetskih projektov in poenostavljanje postopkov za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za projekte, ki jim je prepoznan status projekta skupnega interesa (Project of Common Interest – PCI). Uredba posega tudi na področje urejanja prostora, presoje vplivov na okolje (čezmejne) in sodelovanja javnosti, predvsem v smislu skrajšanja postopkov oz. določitve jasnega časovnega okvira. Vnaša več pomembnih novosti, med drugim tudi določitev t.i. nacionalnega pristojnega organa, ki mu podeljuje pristojnosti pri koordinaciji potrebnih dovoljenj, prioritetne koridorje in merila za določanje PCI projektov, imenovanje evropskega koordinatorja v primeru težav (zamud).

Posledice neizpolnjevanja zahtev iz Uredbe:

  • če procesi dovoljevanja za PCI projekte, ki so na seznamu, ne bodo pravočasno izvedeni, grozi umik PCI projekta s seznama in umik finančnih sredstev za njegovo izvedbo s strani EU;
  • če investitor (predlagatelj projekta) PCI projekta ne izvede v 2 letih in 2 mesecih po datumu, določenem v časovnem načrtu (možno je sicer podaljšanje roka za 9 mesecev), evropska komisija organizira razpis za novega investitorja (odprt za vse tretje strani).

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika