Novica

Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Direktiva 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) je razširila skupino proizvodov, za katere je potrebno navajati določene podatke glede porabe energije, in sicer s prvotnih gospodinjskih aparatov (kar je določala Direktiva 92/75/EGS, katera je bila v celoti prevedena v slovenski pravni red s Pravilnikom o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. 104/01)) na proizvode, ki neposredno ali posredno znatno vplivajo na rabo energije, ter s tem okrepila sinergije med obstoječimi zakonodajnimi ukrepi, zlasti z Direktivo 2009/125/ES. Skupaj z navedeno direktivo in drugimi instrumenti Evropske unije je del širšega pravnega okvira in v sklopu celostnega pristopa dosega dodatne prihranke energije in okoljske koristi.

Predlagana uredba določa zahteve v zvezi z informiranjem končnega uporabnika z nalepkami in podatki o proizvodu, ki se nanašajo na porabo energije ter po potrebi drugih bistvenih virov med uporabo in dodatnih podatkov v zvezi s proizvodi, povezanimi z energijo, s čimer se končnim uporabnikom omogoči, da izberejo energijsko učinkovitejše proizvode. Zagotavljanje točnih, ustreznih in primerljivih podatkov o specifični porabi energije proizvodov, povezanih z energijo, bi moralo vplivati na končne uporabnike, da se odločijo za proizvode, ki med uporabo porabijo ali posredno vodijo do manjše porabe energije in drugih bistvenih virov. To bi moralo posredno spodbujati tudi učinkovito uporabo teh izdelkov, da bi prispevali k uresničevanju cilja EU o 20 % povečanju energijske učinkovitosti.


© 2012 - 2022 Portal Energetika