Novica

Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov in informacija o stanju na trgu naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov in se seznanila z Informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov.

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki bo začela veljati 9. oktobra 2015 in predstavlja nadaljevanje uredbe iz leta 2014. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, 98 ali več oktanski neosvinčeni motorni bencin, ki se uporablja v cestnem ali pomorskem prometu, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje. V uredbi je predlagan enak način oblikovanja cen naftnih derivatov kakor v sedaj veljavni uredbi, kjer se cene oblikujejo na podlagi predpisane metodologije. Marže distributerjev se ne spreminjajo in ostajajo na ravni iz leta 2014.

Uredba o  oblikovanju cen naftnih derivatov je bila sprejeta za obdobje štirih mesecev, saj vlada meni, da je to dovolj dolgo obdobje, v katerem bodo narejene dodatne analize trga naftnih derivatov, na podlagi katerih bo mogoče sprejeti odločitev o liberalizaciji oziroma nadaljevanju reguliranja cen na področju naftnih derivatov.

Vlada RS se je na današnji seji seznanila tudi z Informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov, ki vsebuje kratek pregled stanja na trgu naftnih derivatov in možne posledice morebitne liberalizacije trga naftnih derivatov. Dokument predstavlja eno od strokovnih podlag za nadaljnjo odločitev o liberalizaciji trga naftnih derivatov oziroma nadaljevanje ukrepa kontrole cen z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika