Novica

Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Uredba določa najvišjo izhodiščno ceno, pridobitev predhodnega soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni in spremembi izhodiščne cene ter mehanizem za oblikovanje cen proizvodov in storitev, ki so po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščeni v podrazredu 35.3 – Oskrba s paro in vročo vodo in so namenjeni daljinskemu ogrevanju za tarifne odjemalce.V uredbi je predlagan enak način oblikovanja cen daljinskega ogrevanja kot v sedaj veljavni uredbi, kjer se cene oblikujejo na osnovi predpisane metodologije.Ta uredba začne veljati  23. aprila 2011 in velja 12 mesecev.


© 2012 - 2024 Portal Energetika