Novica

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p. o., v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d. o. o.

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela sklep o izdaji Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p. o., v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d. o. o. Uredba bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p. o., v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d. o. o., preneha veljati, ker se ustanovitveni akt javnega podjetja uskladi z določbami Zakona o gospodarskih družbah pod pogoji, kot to določa 28. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS). Skladno s 523. členom Zakona o gospodarskih družbah se javno podjetje organizirano kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo ustanovi z aktom o ustanovitvi.

Uredba preneha veljati 28. 2. 2010, to je v takem časovnem roku, da se lahko zagotovi tudi pravočasen vpis novega akta o ustanovitvi javnega podjetja v sodni register. 

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika