Novica

Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje naravnega kamna apnenca v pridobivalnem prostoru Lipica II – širitev v občini Sežana

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o rudarski pravici za izkoriščanje naravnega kamna apnenca v pridobivalnem prostoru Lipica II – širitev v občini Sežana.

Končne cene električne energije za gospodinjske odjemalce so se v obdobju april-junij 2013 v povprečju povišale za 3,7 %, v industriji pa prav toliko znižale.

Pravna podlaga za izdajo uredbe (koncesijskega akta) je Zakon o rudarstvu, ki določa, da rudarski koncesijski akt izda vlada na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Za navedeno lokacijo vlagatelj vloge, gospodarska družba MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sežana, d.d., izpolnjuje posebni pogoj za podelitev rudarske pravice brez javnega razpisa, in sicer pogoj širitve pridobivalnega prostora.


© 2012 - 2024 Portal Energetika