Novica

Uredba o rudarskih pravicah

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Ušenišče 2 v občini Moravče za apnenec za industrijske namene in tehnični kamen apnenec, za Stari Grad 2b v občini Krško in Stari Grad 3b v občini Krško za prod.

Po izdaji rudarskih koncesijskih aktov s to uredbo bo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor skladno s prvim odstavkom 43. člena ZRud-1 izdalo odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje po uradni dolžnosti, čemur bo sledil postopek sklepanja koncesijskih pogodb.


© 2012 - 2024 Portal Energetika