Novica

Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v občini Brežice, Semič, Kidričevo ter Ljubno ob Savinji

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bizeljsko 3 v občini Brežice, Brezovica K2 v občini Semič, Pleterje II – širitev 1b v občini Kidričevo, Pleterje P2b – širitev v občini Kidričevo, Pleterje P2e v občini Kidričevo, Pleterje P3 – širitev v občini Kidričevo in Ter 3 v občini Ljubno ob Savinji.

Na podlagi uredbe bo Ministrstvo za infrastrukturo izdalo odločbe o izbiri nosilcev rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin v posameznih pridobivalnih prostorih po uradni dolžnosti, saj so za vse pridobivalne prostore izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji za podelitev rudarskih pravic brez javnega razpisa.


© 2012 - 2022 Portal Energetika