Novica

Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v štirih pridobivalnih prostorih

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Vrčice 2 v občini Semič, Renče 2 v občini Renče-Vogrsko, Pleterje P2b v občini Kidričevo in Paka pri Velenju 2 v mestni občini Velenje.


Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba predstavlja koncesijski akt za podelitev rudarskih pravic za izkoriščanje mineralne surovine brez javnega razpisa v navedenih štirih pridobivalnih prostorih. Po izdaji rudarskih koncesijskih aktov s to uredbo bo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor skladno s prvim odstavkom 43. člena Zakona o rudarstvu izdalo odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje po uradni dolžnosti, čemur bo sledil postopek sklepanja koncesijskih pogodb.


© 2012 - 2021 Portal Energetika