Novica

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je danes na redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je določila tudi prečiščeno besedilo Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki ga bo objavila na svoji spletni strani.

Uredba o zagotavljanju prihrankov pri končnih odjemalcih energije je bila sprejeta pred zadnjo spremembo energetskega zakona, ki je med drugim spremenila tudi člena, ki sta podlaga za sprejem predmetne uredbe. Ključni spremembi sta nova, višja meja za velike zavezance in nova vloga dobaviteljev tekočih goriv za pogonski namen. Poleg tega so naloge Agencije za energijo prenesene na Eko sklad.

V prilogi, ki določa višino dodatka oziroma prispevka, sta dodana stolpca za leti 2013 in 2014.

Z vidika porabnikov oziroma odjemalcev energije ni nobenih sprememb. Spremembe so za zavezance, ki letno prodajo med 200 in 300 GWh letno, ki s to spremembo postanejo mali zavezanci. Zato jim ni potrebno pripraviti programov, ampak zbrana sredstva nakazujejo Eko skladu. Podobno velja tudi za dobavitelje tekočih goriv za pogonski namen.


© 2012 - 2024 Portal Energetika