Novica

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji, dne 27. maja 2013 izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.

Prva vetrna elektrarna v Sloveniji že proizvaja zeleno električno energijo iz obnovljivih virov (Foto: Papler)

Z uredbo se spreminja naslednje trošarine:

  • za neosvinčeni bencin s 544,96 € na 531,39 € /1000 litrov,
  • za plinsko olje za pogon s 417,60 € na 408,88 € / 1000 litrov in
  • za plinsko olje za ogrevanje s 96,74 € na 88,72 € / 1000 litrov.

Zaradi spremenjenih trošarin in v skladu z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 76/12), veljajo od 28. maja 2013 spremenjene drobnoprodajne cene naftnih derivatov, kot je navedeno v novici na povezavi:

 

Spremembe cen naftnih derivatov.


© 2012 - 2024 Portal Energetika