Novica

Uredba o spremembah Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva.

Uredba določa krog upravičencev do dodelitve sredstev. Pravna oseba, ki bo želela prejeti sredstva, se bo morala prijaviti na javni razpis in dokazati, da izpolnjuje pogoje. Spremenjena uredba bo opredelila upravičence za izkoriščenje cca. 2,9 mio EUR in prihodnjih prilivov v obdobju 2014–2017 iz kupnin za dodeljevanje sredstev za naložbe na prednostnih področjih v javnem sektorju energetike.


Upravičenci bodo izvajalci gospodarske javne službe: prenos električne energije in distribucija električne energije. Sredstva so zagotovljena na ministrstvu, pristojnem za energijo, v B-bilanci, proračunska postavka PP 130133 – Sredstva za investicije v javni sektor gospodarstva.

Spremenjena uredba se uskladi z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.

Vir: MzIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika