Novica

Uredba o spremembah Uredbe o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev ter jo objavi v Uradnem listu RS.

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) je bila pristojnost za področje javnih naročil prenesena z Ministrstva za finance na Ministrstvo za javno upravo. S to uredbo se Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev usklajuje z določbami ZDU-1I. Za izvedbo postopka za ugotavljanje statusa naročnika se namreč namesto ministrstva, pristojnega za finance, kot pristojno določi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Vir: MJU


© 2012 - 2024 Portal Energetika