Novica

Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo.

EU vlaga 647 milijonov EUR v ključno energetsko infrastrukturo.

Uredba v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. Uredbo je potrebno sprejeti zaradi spremenjene zakonske podlage, saj je za izvedbo 327. člena Energetskega zakona (EZ-1) in prenosa Direktive, potrebno izdati podzakonski predpis v obliki uredbe in ne pravilnika, kot je bilo predpisano do sedaj. V uredbi so predpisane zahteve, ki jih morajo izpolniti proizvajalci ter njihovi pooblaščeni zastopniki oziroma uvozniki, preden dajo proizvod na trg EU.

Direktiva vzpostavlja okvir za določanje zahtev Evropske unije za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, z namenom zagotoviti prost pretok takšnih izdelkov na notranjem trgu in zagotoviti povečanje energijske učinkovitosti ter ravni varstva okolja. Direktiva se nanaša na proizvode, ki za svoje delovanje rabijo energijo (npr. električni proizvodi, plinski proizvodi), kakor tudi na proizvode, ki lahko bistveno vplivajo na rabo energije, kot so npr. okna, izolacijski materiali, vodne pipe.

Posamezne skupine proizvodov, povezanih z energijo, morajo zadoščati zahtevam glede določene energijske učinkovitosti, da se lahko tržijo na tržišču EU. Z boljšo zasnovo je mogoče številne z energijo povezane proizvode bistveno izboljšati, tako da se zmanjša njihov vpliv na okolje in poveča prihranek energije, kar vodi tudi v ekonomske prihranke za podjetja in končne uporabnike.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika