Novica

Uredbo o spremembi Uredbe o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Vrčice 2 v občini Semič, Renče 2 v občini Renče - Vogrsko, Pleterje P2b v občini Kidričevo in Paka pri Velenju 2 v mestni občini Velenje. Veljati bo začela dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Uradnem listu RS št. 30/12 z dne 26. 4. 2012 je bila objavljena Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v uvodoma navedenih pridobivalnih prostorih, vendar z napačno navedbo v b) točki 3. odstavka 9. člena: zapisano je »vzhodno«, pravilno pa bi se moralo glasiti - »zahodno«.

 

Danes sprejeta novela torej popravlja napako: v tretjem odstavku 9. člena se v točki b) beseda »vzhodno« nadomesti z besedo »zahodno«.


© 2012 - 2022 Portal Energetika