Novica

Ureditev statusa sredstev na področju izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sklenila, da Agenciji za radioaktivne odpadke prenese v brezplačno uporabo in odda v poslovni najem osnovna sredstva.

Vlada Agenciji za radioaktivne odpadke prenese v brezplačno uporabo osnovna sredstva, ki so navedena v popisu ARAO, v knjigovodski vrednosti 107.781,82 EUR, po stanju na dan 2. 1. 2013.

V poslovni najem Agenciji bo vlada oddala Centralno skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v knjigovodski vrednosti 335.566,26 EUR po stanju na dan 2. 1. 2013. Vlada RS je sklenila tudi agentsko pogodbo z Agencijo za radioaktivne odpadke za izvajanje storitev, ki so povezane z umeščanjem odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in pridobivanjem gradbenega dovoljenja za njegovo izgradnjo.


© 2012 - 2023 Portal Energetika