Novica

Izbrani izvajalci sanacije havarije na prenosnem omrežju

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Upravljalec prenosneg omrežja ELES je zaradi izjemnih vremenskih razmer in posledično velikih mehanskih obremenitev daljnovodov z žledom v začetku februarja utrpela hude poškodbe na prenosnem elektroenergetskem omrežju Republike Slovenije. Na trasah 400 KV daljnovodov Beričevo–Divača in Beričevo–Podlog, na 220 kV DV Kleče-Divača, 110 kV DV Cerkno–Idrija in 2x110 kV DV Dravograd–Slovenj Gradec–Velenje je bilo porušenih 59 daljnovodnih stebrov, 35 pa je bilo poškodovanih. Škoda na prenosnem omrežju je po prvih informacijah ocenjena na 12 mio EUR. ELES je takoj pristopil k sanaciji prenosnega omrežja in konec meseca februarja po postopku s pogajanji brez predhodne objave izbrala izvajalce za prenovo prenosnega omrežja.

Foto: ELES

»Ne glede na zapleteno zakonodajo s področja javnega naročanja smo izbor peljali skladno z zakonom, po 35. členu ZJNVETPS, skladno s postopkom s pogajanji brez predhodne objave, pri čemer so imeli vsi ponudniki enake pogoje. Postopke smo dogovorili takoj ob nastali situaciji 3. februarja 2014. Poziv smo tako objavili 10. februarja 2014, štiri dni kasneje pa je sledilo povabilo. Pogajanje je bilo javno, večstopenjsko, pri čemer je v vsaki stopnji odpadel ponudnik, ki je podal najslabšo, najmanj ugodno ponudbo« je o postopku izbire izvajalcev povedal direktor družbe Aleksander Mervar.


Postopek so ustrezno dokumentirali skladno z zahtevami ZJNVETPS. Za prenosno omrežje 400 kV napetosti je bil za izvajalca sanacije havarije na izbran konzorcij Dalekovod Ljubljana in Dalekovod Zagreb, za napetost 220 kV konzorcij Dalekovod Ljubljana in Dalekovod Zagreb, za napetostni nivo 110 kV pa Elektroservisi.


»Z doseženimi cenami storitev za izvedbo sanacije smo zadovoljni, saj so za kar za 20 odstotkov nižje v primerjavi z mednarodnim javnim razpisom za izgradnjo Beričevo-Krško,« je še povedal Aleksander Mervar.


Neizbrani ponudniki imajo sicer možnost pritožbe na Državno revizijsko komisijo, vendar se pričakuje, da bo slednja hitro in prednostno reševala morebitne pritožbe, povezane z izborom ponudnikov. V primeru da pritožb ne bo, lahko pričakujemo sanacijo prenosnega omrežja do konca meseca maja 2014.

S pomembnim prispevkom realiziranih investicij v zadnjih treh letih, kot denimo izgradnja DV 2x400 kV Beričevo-Krško, DV 2x110kV Beričevo-Trbovlje in Prečnega transformatorja Divača, je celotna osrednja Slovenija zanesljivo napajana. V vseh 28 Elesovih razdelilno transformatorskih postajah tako petim distribucijskim podjetjem še naprej neprekinjeno zagotavljajo električno energijo.

Vir: ELES


© 2012 - 2023 Portal Energetika