Novica

Uspešna prva vključitev HE Krško v elektroenergetsko omrežje Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Skladno s programom testiranj je bila danes ob 11.15 uspešno izvedena prva vključitev HE Krško v elektroenergetsko omrežje Slovenije. S tem so bile proizvedene prve kV ure iz četrte po vrsti hidroelektrarn na spodnji Savi.

Vir: HESS

Kljub temu, da akumulacijski bazen še ne omogoča polnitve do zgornje kote akumulacijskega bazena, bodo v naslednjih dneh izvedeni obremenitveni testi agregata v obsegu, ki ga omogoča znižana gladin in trenutni pretoki reke Save. V drugi polovici meseca julija pa je predvideno neprekinjeno testno obratovanje prvega agregata.

HE Krško je četrta hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z največjo močjo 42 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi cevnimi agregati z instaliranim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji s prelivno zmogljivostjo 4.600 m3/s ter povprečno letno proizvodnjo 144 GWh. HE Krško bo v slovenski elektroenergetski sistem prispevala približno en odstotek trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji, proizvajala pa bo tudi vršno energijo ter nudila možnosti za prodajo sistemskih storitev. Predvidena je polna avtomatizacija elektrarne in obratovanje brez posadke ter daljinsko vodenje iz centra vodenja.


© 2012 - 2021 Portal Energetika