Novica

Uspešno zaključen prvi redni remont NEK v podaljšani obratovalni dobi

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) se je v 1. aprila 2024 po zaustavitvi elektrarne začel redni remont, ki je trajal mesec dni. Poleg menjave dela goriva so bili med remontom izvedeni načrtovani preventivni pregledi, vzdrževalna dela ter tehnološke izboljšave. Uprava za jedrsko varnost Repubilke Slovenije je ocenila, da je bil remont dobro izveden, saj so bila uspešno zaključena in v celoti izvedena vsa za varnost pomembna načrtovana dela. NEK bo po remontu še naprej zagotavljal visok nivo jedrske in sevalne varnosti, kar je ključnega pomena za dolgoročno varno obratovanje elektrarne.

S tehnološkimi posodobitvami opreme se povečuje jedrska varnost in zmogljivost elektrarne (Foto: NEK).
Zamenjava gorivnih elementov v reaktorju (Foto: NEK).

Po temeljitih pripravah se je 1. aprila 2024 z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja začel redni remont v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), ki je trajal do 2. maja 2024. Za prvi redni remont v podaljšani obratovalni dobi elektrarne je ob menjavi goriva, standardnem nadzoru, vzdrževanju in posodabljanju opreme bilo ključno tudi preverjanje vpliva staranja na komponente, sisteme in strukture.

Ob zamenjavi goriva je bilo v sredici reaktorja 53 od 121 gorivnih elementov zamenjanih s svežimi, s čimer bo zagotovljen vir energije za obratovanje elektrarne do prihodnjega remonta.

Opravljena so bila številna vzdrževalna dela; med drugim obsežen remont glavnega električnega generatorja in menjava vodil središčne instrumentacije. Večja vzdrževalna dela so obsegala:

 • remont povezovalnega ventila na sistemu za hlajenje varnostnih komponent,
 • remont motorno gnane črpalke pomožne napajalne vode,
 • zamenjava kompenzacijskega spoja med kondenzatorjem in turbino,
 • remont glavnega električnega generatorja,
 • servis in menjava olja na polarnem dvigalu zadrževalnega hrama,
 • lasersko snemanje stanja tesnilne prirobnice reaktorja,
 • zamenjava vodil detektorjev nevtronskega fluksa v sredici,
 • neporušna inšpekcija cevi uparjalnikov z vrtinčnimi tokovi,
 • dodatni in redni pregledi zvarov cevovodov, ki se vbadajo na primarni zanki,
 • pregled razbremenilnih ventilov na obeh pregrevalnikih pare in izločevalnikih vlage,
 • delna menjava kablov na sistemih razsvetljave reaktorske zgradbe,
 • izpiranje cevnih snopov uparjalnikov,
 • pregled izmenjalnika za hlajenje varnostnih komponent z vrtinčnimi tokovi,
 • pretesnitev oljnega sistema glavnega transformatorja.

Na podlagi lastnih in tujih obratovalnih izkušenj ter upravnih zahtev in standardov se v okviru remonta nadaljuje s politiko upravljanja elektrarne z uvajanjem stalnih tehnoloških izboljšav. S posodobitvami oziroma modifikacijami opreme se povečuje jedrska varnost, razpoložljivost in zmogljivost elektrarne. V letošnjem remontu je bilo izvedenih 16 modifikacij. V podporo dolgoročnemu obratovanju je bil zamenjan drugi toplotni izmenjalnik v sistemu za hlajenje varnostnih komponent (prvi je bil zamenjan v remontu 2022), posodobljen napajalni sistem kontrolnih palic in zamenjan prikazovalnik položaja kontrolnih palic. Za izboljšanje termodinamičnega izkoristka so bile zamenjane prvi dve vrsti statorskih lopatic visokotlačne turbine s pripadajočim novim dušilnim obročem. V stikališču NEK je bila v 400-kilovoltnih poljih zamenjana sekundarna oprema in obe transformatorski polji opremljeni z novima računalnikoma polj. Večjo obratovalno učinkovitost bodo omogočile boljše vsisne razmere črpalk hladilnih stolpov, boljši obratovalni nadzor nad sistemi pa je omogočila vgradnja ultrazvočnega merilnika nivoja v zanki primarnega hladila ter vgradnja sistema za nadzor transformatorjev lastne rabe.

V okviru pregleda stanja tehnoloških struktur je bilo izvedenih več sto nadzornih testiranj, ki so potrdila ustreznost delovanja komponent in sistemov za zagotavljanje zanesljivega delovanja med obratovanjem.

Vse remontna dela so bila vodena in nadzirana s strani zaposlenih v NEK, katerim so se pridružili tudi zunanji izvajalci iz Slovenije in Hrvaške ter izvajalci specifičnih del v jedrski industriji iz mednarodnega okolja.

Vse remontne dejavnosti s poudarkom na zagotavljanju jedrske varnosti med zaustavitvijo elektrarne je nadzorovala Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV), strokovno pomoč pa so nudili strokovnjaki domačih in tujih pooblaščenih organizacij za ocenjevanje jedrske in sevalne varnosti. URSJV je že pred remontom pregledala in odobrila izvedbo določenih sprememb in dejavnosti med remontom. V skladu s slovenskimi predpisi je elektrarna lahko ponovno začela proizvajati električno energijo šele potem, ko so pooblaščene organizacije potrdile, da so bila vsa dela ustrezno opravljena, vsi preizkusi uspešni in da je za jedrsko varnost ustrezno poskrbljeno. URSJV je ocenil, da je bil remont zelo dobro organiziran in izveden, saj so bila uspešno zaključena in v celoti izvedena vsa za varnost pomembna načrtovana dela.

Naslednji remont v Nuklearni elektrarni Krško je predviden čez 18 mesecev, to je jeseni 2025.

Vir: NEK, URSJV


© 2012 - 2024 Portal Energetika