Novica

Uspešno zaključen remont v Nuklearni elektrarni Krško

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Nuklearna elektrarna Krško je bila danes, v nedeljo, 17. maja 2015, po uspešno izvedenem rednem remontu, ob 1. uri ponovno vključena v elektroenergetski sistem. Med rednim remontom, ki se je začel 11. aprila 2015, so bila opraviljena vsa načrtovana dela preventivnega vzdrževanja, menjava jedrskega goriva in tehnološke nadgradnje. Začenja se 28. gorivni ciklus.

Foto: NEK

Remont je potekal skladno z načrti. Rezultati obsežnih pregledov so v mejah pričakovanj in so dobra podlaga za varno in zanesljivo obratovanje v naslednjem 28. gorivnem ciklusu.

Med remontom je bil izveden obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme. Pri tem je bil opravljen vizualni in ultrazvočni pregled goriva, ultrazvočni pregled svežnjev kontrolnih palic in reaktorske posode, izpiranje usedlin s cevnih sten uparjalnikov in pregled U-cevi uparjalnikov ter desetletni remont ene od dveh nizkotlačnih turbin. V reaktorsko posodo so bile vstavljeni gorivni elementi, med njimi 56 svežih, ki tvorijo sredico v naslednjem gorivnem ciklusu.

Zaključenih je bilo vseh 25 načrtovanih posodobitev. Med njimi tudi modifikacija za preusmeritev pretoka vode v reaktorski posodi, ki je pomembna za zagotavljanje celovitosti jedrskega goriva med obratovanjem. S prenovo sistema napajanja lastne rabe je bil uspešno zaključen večletni projekt celovite prenove 400-kilovoltnega stikališča NEK, ki se je izvajal v sodelovanju s sistemskim operaterjem ELES. Celovita prenova je pomembna za zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema in zagotavljanje zanesljive oskrbe porabnikov z električno energijo. Iz nabora ukrepov, ki so potrebni za odpravo posledic učinkov zvišanja nivoja reke Save zaradi izgradnje akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice, je bila kot prva opravljena prilagoditev sistema varnostne oskrbovalne vode.


Remont je potekal skladno z načrti in brez nepričakovanih odstopanj. Izvedbo je ob sodelavcih NEK podpiralo okrog 1000 domačih in tujih specializiranih delavcev. Kakovost izvedbe remontnih del so v okviru nadzora Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost spremljale pooblaščene strokovne organizacije in podale pozitivno mnenje.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika