Novica

Uspešno zaključen teden energetske pismenosti EN-LITE v Mariboru

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V Mariboru so med 11. in 14. februarjem 2014 v okviru mednarodnega projekta krepitve energetske pismenosti potekale mednarodne delavnice »EN-LITE WEEK«, na katerih je sodelovalo 20 uglednih domačih in tujih znanstvenikov ter strokovnjakov s področja energetike.

Foto: Marko Samec

V okviru mednarodnega projekta EN-LITE, v organizaciji Raziskovalno, razvojno in umetniškega središča RAZ:UM po okriljem Univerze v Mariboru in partnerja projekta Consensus, d.o.o., so med 11. in 14. ferbruarjem 2014 potekala predavanja in delavnice energetske pismenosti. Projekt je podprlo tudi Britansko veleposlaništvo v Ljubljani in Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

Cilj projekta je krepitev zanimanja in razumevanja energetske pismenosti s spodbujanjem komunikacije o energetskih temah med učenci, dijaki, študenti, raziskovalci, učitelji in profesorji (mentorji), predstavniki nevladnih organizacij ter mediji. Namen dogodka je bil spodbuditi njihovo konstruktivno, na znanju temelječe vključevanje v oblikovanje energetske prihodnosti (t.j. energetskih konceptov, strategij, politik in izvedbenih projektov). Večdnevnega dogodka se je udeležilo izmenično okoli 90 udeležencev iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Slovaške in Bolgarije, ki so lahko poleg predavanj in razprav, v okviru laboratorija "Out-of-the-box Lab" spoznavali in preizkušali fizikalno/energijske eksperimente ter si ogledali multimedijsko interaktivno središče o energiji  "Svet energije" v Krškem.

Udeleženci so  z uglednimi domačimi in tujimi profesorji ter strokovnjaki iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Velike Britanije iskali odgovore na vprašanja:

  • Kako razmišljamo in se pogovarjamo o energiji ?
  • Kakšno je fizikalno in biološko ozadje energije ?
  • Kakšne so perspektive energijskih sistemov ?
  • Kaj je »2050 Pathways« kalkulator in kako deluje ?

EN-LITE WEEK je prispeval k ustvarjanju aktivne mednarodne EN-LITE skupnosti, ki jih zanima oblikovanje realistične in trajnostne energetske prihodnosti na osnovi na realističnih in strokovnih osnovah. Posebej zanimiva je bila predstavitev spletne aplikacije "2050 Pathways calulator" s strani strokovnjaka James Geddes-a iz Velike Britanije, ki zasleduje cilj znižanja emisij TGP za 80 % do leta 2050 preko željene izbire parametrov oskrbe z energijo in končne porabe. Namenjena je prenosu znanja in izkušenj pri načrtovanju energetske prihodnosti Velike Britanije in tudi drugih držav, ki so že priredili spletni kalkulator na svoj nacionalni nivo.


Nastopili so številni gostujoči predavatelji, med katerimi izpostavljamo:

Podrobnejše informacije o dogodku najdete na spletni strani EN-LITE 2014.


© 2012 - 2023 Portal Energetika