Novica

Uspešnost prijav slovenskih prijaviteljev v Obzorju 2020

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Po podatkih Evropske komisije so slovenski prijavitelji projektov v Obzorju 2020 (Horizon 2020) v letih od 2014 do 2017 že presegli rezultate, ki so bili doseženi v 7. Okvirnem programu. Sodelovalo je 5585 slovenskih prijaviteljev v 4142 veljavnih predlogih projektov in 608 slovenskih prijaviteljev sodeluje v 450 projektih, kjer so podpisane pogodbe o sofinanciranju. Na podlagi podpisanih pogodb bodo slovenski prijavitelji prejeli 170,6 mio EUR sredstev, pri čemer je uspešnost prijav glede na višino financiranja 9,7 % (v EU-28: 13,7 %).

Po številu odobrenih sredstev so najuspešnejši slovenski prejemniki Inštitut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani in Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (INNORENEW). Najuspešnejši EU-28 prejemniki so Max Planck, CNRS in Fraunhofer.

Glede na finančni razrez Obzorja 2020, kjer je 29,7 milijard EUR namenjeno družbenim izzivom, 24,4 milijard EUR odlični znanosti in 17,0 milijard EUR konkurenčni industriji, je bilo po pričakovanju največ projektov sofinanciranih ravno iz največjega stebra "Družbeni izzivi". Slovenskim prijaviteljem je iz tega stebra uspelo pridobiti 79,3 mio EUR za 225 projektov, in sicer:

 • SC1 - Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje: 35 projektov,
 • SC2 - Prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, morske in pomorske raziskave ter raziskave celinskih voda in bio gospodarstvo: 26 projektov,
 • SC3 - Zanesljiva, čista in učinkovita energija: 60 projektov,
 • SC4 - Pameten, okolju prijazen in integriran promet: 41 projektov,
 • SC5 - Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovine: 36 projektov,
 • SC6 - Evropa v svetu, ki se spreminja – vključujoče in inovativne družbe, ki kritično razmišljajo: 17 projektov,
 • SC7 - Varne družbe – varovanje svobode in varnosti Evrope in njenih državljanov: 10 projektov.

Iz stebra "Konkurenčna industrija" so slovenski prijavitelji pridobili 43,1 mio EUR za 110 projektov:

 • 57 s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij,
 • 33 s področja nanotehnologij, naprednih materialov, biotehnologije, sodobne proizvodnje in predelave,
 • 8 s področja vesolje,
 • 12 s področja inovacij v malih in srednje velikih podjetjih.

Iz stebra "Odlična znanost" so slovenski prijavitelji preko 4 projektov Evropskega raziskovalnega sveta, 9 projektov prihodnjih in nastajajočih tehnologij, 44 projektov »Marie Skłodowska-Curie« in 23 projektov raziskovalnih infrastruktur pridobili približno 22,7 mio EUR.

V sklopu drugih instrumentov (Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe – 9 projektov, Znanost z družbo in za njo – 9 projektov, Euratom – 12 projektov in presečne teme – 5 projektov) so slovenski prijavitelji skupaj pridobili 25,4 mio EUR.

Področji prometa in energije, ki sta zastopani v stebru "Družbeni izzivi", sta bili na državni ravni posebej uspešni po številu pridobljenih projektov, uspešnosti prijav in višini pridobljenih sredstev, in sicer:

 • v delovnem programu SC4 - Pameten, okolju prijazen in integriran promet, kjer bo sofinanciranih 41 projektov, je pridobljenih 18,2 mio EUR. Uspešnost prijav glede na zaprošena in pridobljena sredstva je 49,9 %.
 • v delovnem programu SC3 - Zanesljiva, čista in učinkovita energija, kjer bo sofinanciranih 60 projektov, je pridobljenih 26,1 mio EUR. Uspešnost prijav glede na zaprošena in pridobljena sredstva je 51,7 %. 

Obzorje 2020 je okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije, ki je aktiven v obdobju 2014-2020 in je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij ter Strategije Evropa 2020. Finančna sredstva programa so namenjena raziskavam in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki so namenjena tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR.

Viri:


© 2012 - 2024 Portal Energetika