Novica

Ustanovitev kriznih skupin za morebitne motnje pri oskrbi z električno energijo in zemeljskim plinom

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je 8. redni seji seznanila z razglasitvijo stopnje zgodnjega opozarjanja pri oskrbi z zemeljskim plinom in ministru pristojnemu za energijo naložila ustanovitev kriznih skupin za pripravo na delovanje plinskega sistema in elektroenergetskega sistema v kriznih razmerah.

Razmere na trgih so energetskih trgih so neobičajne in so posledica več dejavnikov: oživitve gospodarstev po pandemiji in povečanega povpraševanja po energiji (predvsem premoga in zemeljskega plina), zmanjšane dodatne oskrba Evrope s plinom, manjše lastne proizvodnje ter nerezerviranih dodatnih količin plina iz Rusije in nenazadnje manjše proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov kot običajno. Agencija za energijo je odjemalce zemeljskega plina že pozvala k racionalni rabi. Industrijski odjemalci so obveščeni, da če bodo razmere zahtevale razglasitev višje stopnje krize, lahko pride do prekinitve dobave ali zahteve po preklopu na uporabo nadomestnih energentov. Dobavitelji in industrijski odjemalci so bili zaradi tega pozvani, da naj redno spremljajo dogajanja in stanje na trgu z zemeljskim plinom in razmislijo o alternativnih možnostih, ki lahko v primeru motenj oskrbe prispevajo k znižanju odjema plina.

S ciljem blažitve škodljivih posledic občutnega zmanjšanja dobave zemeljskega plina, je vlada ministru, pristojnemu za energijo, naložila ustanovitev kriznih skupin za delovanje plinskega in elektroenergetskega sistema v kriznih razmerah. V krizni skupini bodo vključeni drugi vladni resorji in organi, prav tako pa predstavniki gospodarskih združenj in drugih organov.

Vlada je ministru prav tako naložila, da skupaj s sistemskim operaterjem in distribucijskim operaterjem pripravi preventivne in pripravljalne ukrepe za izvajanje kriznih scenarijev oskrbe z električno energijo. Ob tem vlada poziva Slovenski državni holding, da organi upravljanja družb, ki upravljajo sistemske proizvodne vire za oskrbo z električno energijo, poskrbijo za zadostno in pravočasno pripravljenost sistemskih virov in zalog za delovanje v kriznih razmerah.

Vlada je ministru, pristojnemu za energijo, prav tako naložila, da skupaj s sistemskim operaterjem in distribucijskim operaterjem pripravi načrt povečanja zmogljivosti proizvodnje električne energije iz sončne energije za 1000 MW do leta 2025 na primernih lokacijah.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika