Novica

Ustanovljena delovna skupina Vlade RS za prestrukturiranje premogovnih regij

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 33. redni seji sprejela Sklep o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij.

Odbor DZRS za infrastrukturo, okolje in prostor je s sklepom št. 801-08/19-1/7 z dne 10. 4. 2019 pozval Vlado Republike Slovenije k ustanovitvi delovne skupine, ki bo do konca leta 2020 pripravila časovnico in pravičen načrt predčasnega zaprtja Premogovnika Velenje in opustitve rabe fosilnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj.

Na podlagi tega poziva je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo vladno gradivo o ustanovitvi delovne skupine vlade, ki bo zadolžena za določitev časovnice in usklajevanje aktivnosti v zvezi s prestrukturiranjem premogovnih regij in izhodom iz premoga po načelu pravične tranzicije.

Skupino bodo sestavljali državni sekretarji ministrstva, pristojnega za energijo, ki bo skupino tudi vodil, ministrstva, pristojnega za okolje, ministrstva pristojnega za gospodarstvo, ministrstva, pristojnega za finance in ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve. Namestniki članov delovne skupine bodo generalni direktorji posameznih direktoratov.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika