Novica

Ustanovljena Medresorska delovna skupina za pripravo nacionalnega energetsko-podnebnega načrta

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada je na včerajšnji 154. redni seji sprejela sklep o ustanovitvi in imenovanju Medresorske delovne skupine za pripravo nacionalnega energetsko-podnebnega načrta (NEPN).

Nacionalni energetsko-podnebni načrta (NEPN) je strateški razvojni dokumnet, ki bo uresničeval zaveze, ki jih je EU sprejela glede globalnih podnebnih prizadevanj.

NEPN bo vseboval nacionalne cilje do leta 2030 na naslednjih področjih:

  • razogličenje (vključno s cilji na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in spodbujanja nadaljnje rabe obnovljivih virov energije),
  • energijska učinkovitost,
  • energetska varnost,
  • notranji trg energije
  • raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Medresorsko delovno skupino sestavljajo predstavniki ministrstev, pristojnih za področje energije, okolja, financ, prometa, prostora, izobraževanja in znanosti, kmetijstva in gozdarstva ter gospodarstva in tehnološkega razvoja ter službe vlade za razvoj in urada za makroekonomske analize in razvoj. Medresorska delovna skupina bo NEPN dokončala do konca leta 2019.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika