Novica

Ustanovljena medresorska delovna skupina za revizijo izgradnje TEŠ 6

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji ustanovila in imenovala medresorsko delovno skupino za oblikovanje predloga vzpostavitve zakonodajne podlage, opredelitev ciljev, namena in načina izvedbe preiskave ter izredne revizije pripravljalnih in izvedbenih postopkov projekta izgradnje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj.

Za vodjo delovne skupine je bil imenovan Darko Stare, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje. Člani delovne skupine pa so:

  • Metod Dragonja, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade,
  • mag. Klemen Grebenšek, državni sekretar v Ministrstvu za infrastrukturo,
  • mag. Miranda Groff Ferjančič, namestnica generalnega sekretarja Vlade RS,
  • Ksenija Mihovar Globokar, direktorica, Služba Vlade RS za zakonodajo.

Naloga medresorske delovne skupine je priprava osnutka predloga zakona za izvedbo neodvisne preiskave izgradnje in revizije poslov pri izgradnji bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj oziroma oblikovanje zakonodajnega predloga za izvajanje nadzora izvajanja velikih strateških/infrastrukturnih projektov .

Izvedbo administrativno – tehnične pomoči in nalog delovni skupini bo zagotovilo Ministrstvo za finance.

Medresorska delovna skupina lahko k sodelovanju povabi tudi zunanje strokovnjake, predstavnike Računskega sodišča RS, Komisije za preprečevanje korupcije in drugih državnih organov.

Medresorska delovna skupina bo Vladi RS predložila poročilo o svojem delu skupaj s predlogom pravnega predpisa in drugega gradiva najkasneje do 18. decembra 2014.

Vir: MP


© 2012 - 2024 Portal Energetika