Novica

Ustavljen postopek javnega naročanja glede priprave strokovnih podlag in podpore s področja energetike

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ker MZI za pripravo strokovnih podlag ter strokovne podpore pri pripravi strateških dokumentov in akcijskih načrtov s področja energetike ni prejel nobene ponudbe, je bil postopek javnega naročanja ustavljen.

V okviru postopka javnega naročanja je Ministrstvo za infrastrukturo na portalu javnih naročil dne 24. decembra 2015 objavilo naročilo za »Pripravo strokovnih podlag ter strokovno podporo pri pripravi strateških dokumentov in akcijskih načrtov s področja energetike«.

Do izteka roka za oddajo ponudb (10. februarja 2016 do 10. ure), ministrstvo ni prejelo nobene ponudbe, zato tudi predvideno odpiranje ponudb ni bilo izvedeno.

Postopek javnega naročanja v zvezi z omenjeno zadevo je bil zato z odločitvijo ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča dne 11. februarja 2016 ustavljen. Odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja je objavljena na portalu javnih naročil na povezavi.

Obžalujemo, da nismo prejeli nobene ponudbe za izdelavo dolgoročnih bilanc in drugih strokovnih podlag pri pripravi strateških dokumentov. To lahko pomeni, da bo izdelava dolgoročnih energetskih bilanc zaključena kasneje, kot smo načrtovali.


© 2012 - 2024 Portal Energetika