Novica

Uveljavljena novela Zakona o postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Po sprejetju na Vladi RS in v Državnem Zboru je po objavi v Uradnem listu RS začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G). Zakonske rešitve se nanašajo na podaljšanje roka za izvedbo vseh postopkov za zapustitev rudnika skladno z določbami zakona, ki ureja rudarstvo ter vseh postokov potrebnih za likvidacijo in izbris družbe kot pravne osebe iz Sodnega registra.

Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik se je začelo leta 2000, prvi rok za zaprtje je bil konec leta 2015. Pozneje je bil podaljšan do konca decembra 2108, medtem ko se predvideni stroški zaprtja niso spremenili.

Z novelo zakona se družbi RTH d.o.o. omogoča podaljšanje roka za dokončanje vseh zapiralnih del, izvedbo dokončne sanacije okolja in vložitev zahteve za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje na celotnem pridobivalnem prostoru Trbovlje-Hrastnik do konca leta 2019 ter za izvedbo postopka za izdajo odločbe o ukinitvi pravic in obveznosti in likvidacijo Rudnika Trbovlje- Hrastnik, d.o.o. do konca leta 2020.

Za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020 se pripravi dvoletni program zapiranja rudnika za dokončanje nerealiziranih del iz Spremenjenega srednjeročnega programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., za obdobje 2013–2018 (druga izdaja) – april 2014, ter izvedbo aktivnosti za dokončanje upravnih postopkov do izdaje odločbe o prenehanju pravic in obveznosti za celotni pridobivalni prostor Trbovlje-Hrastnik.

Spremembe zakona bodo družbi omogočile, da v celoti realizira program zapiranja in izvede postopke za zapustitev rudnika skladno z zakonom, ki ureja rudarstvo. V celoti bo lahko realiziran program zapiralnih del po posameznih programskih sklopih oz. bo izvršena dokončna ekološko prostorska sanacija degradiranega območja. Na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma odpraviti, pa bodo izvedeni ukrepi zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.

Podrobnosti

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika