Novica

Uvrstitev projekta 2570-23-0015 LIFE - Učinkovita raba energije v stavbah v veljavni NRP 2023-2026

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na seji vladnega odbora je Vlada RS sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrsti nov projekt: 2570-23-0015 - LIFE-Učinkovita raba energije v stavbah.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za energijo, je vključeno v projekt Usklajena dejanja za podporo državam članicam in drugim sodelujočim državam (Norveška) pri izvajanju posebne zakonodaje v politikah Evropske unije (EU) o energetski učinkovitosti stavb, posebej s prenosom in izvajanjem Direktive o energetski učinkovitosti stavb (angleško Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) ter revizijo te direktive, LIFE21-CET-CA-CAEPBD6 (angleško 6th Concerted Action supporting Member States and participating countries in implementing the Energy Performance of Buildings Directive).

Namen projekta je izmenjava informacij in izkušenj med državami članicami in sodelujočimi državami v zvezi z izvajanjem zakonodaje EU na področju energetske učinkovitosti stavb, zlasti glede poenotenih pristopov glede prenosa, implementacije in dejanske uporabe Direktive 2018/844/EU (EPBD direktiva) v nacionalno zakonodajo. S projektom bo v okviru izobraževalnih plenarnih zasedanj in strokovnih delavnic potekala izmenjava in diseminacija dobrih praks iz nacionalnih okolij sodelujočih držav glede izvajanja direktive EPBD; identificirani bodo pogoji za hitrejšo integracijo nacionalnih postopkov izvajanja direktive EPBD; izvedeno bo učinkovito povezovanje z usklajenimi dejanji v okviru sorodnih projektov  glede spodbujanja dobrih praks na področju obnovljivih virov energije (CA-RES) in učinkovite rabe energije (CA-EED) ter okrepljen dialog z  Evropskim odborom za standardizacijo pri izvajanju standardov za podporo ogljičnih izračunov in izračunov življenjskega cikla.

Projekt traja 60 mesecev z začetkom dne 1. novembra 2022 in zaključkom dne 31. oktobra 2027. Koordinator projekta na evropskem nivoju je ENERGISTYRELSEN (DEA). Skladno s pogodbo angleško Grant Agreement - Number 101102078 – LIFE21-CET-CA-CAEPBD6 so upravičeni stroški za Slovenijo v višini 48.346,88 evra, pri čemer EU prispeva 45.929,00 evrov, Slovenska udeležba pa znaša 2.417,88 evra.

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika