Novica

Uvrstitev projekta "Vzpostavitev vodikove doline severnega Jadrana" v veljavni NRP 2024-2027

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na 95. redni seji sprejela sklep, da v veljavni Načrt razvojnih programov 2024–2027 uvrsti nov projekt: 2570-24-0006 – Vzpostavitev vodikove doline severnega Jadrana.

Vodikove doline pomembno prispevajo k ciljem projekta REPowerEU, tako da bi s povečevanjem obsega proizvodnje, dobave in posledično tudi oskrbe z zelenim vodikom zadostili naraščajočemu povpraševanju v industriji, prometu in drugih sektorjih. Projekt sledi ciljem evropskega Zelenega dogovora in evropski Vodikovi strategiji, ki določa, da se do leta 2050 ustvari okolje brez neto emisij toplogrednih plinov.

Namen čezmejnega projekta Severnojadranska vodikova dolina (NAHV) je z razvojem ekosistema, ki temelji na zelenem vodiku, dopolniti tudi druge rešitve za gospodarstvo in transport brez emisij. Namen projekta je oblikovanje smernic, izboljševanja ozaveščenosti in zavezanosti oblikovalcev politik ter usmerjanja k odločitvam, ki bodo spodbujale in podpirale inovacije za uvajanje zelenega vodika. Smernice se bodo osredotočile na potrebo po oblikovanju regulatornega okolja, ki bo omogočilo hitrejši razvoj vodikovih tehnologij in njihov prispevek k dekarbonizaciji v celotni gospodarski verigi.

Za pripravo skupne vodikove strategije in političnih smernic je potrebno sodelovanje z različnimi mednarodnimi in domačimi inštitucijami, ki uvajajo tehnologijo zelenega vodika. Cilj projekta za ministrstvo, pristojno za energijo, je izdelava dokumenta "Vodikove strategije in političnih smernic" na teritoriju Slovenije, Hrvaške in Furlanije Julijske krajine, ki bo podlaga za izvedbo glavnega cilja projekta, to je 17 pilotnih projektov na vseh treh partnerskih ozemljih za izgradnjo ekosistema za proizvodnjo najmanj 5000 ton zelenega vodika letno, njegovo shranjevanje, distribucijo in uporabo, pri čemer je poudarek na 20-odstotni čezmejni distribuciji zelenega vodika.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika