Novica

V 2. četrtletju 2013 nižje maloprodajne cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Povprečna maloprodajna cena neosvinčenega motornega bencina Euro 95 je bila v obdobju april-junij 2013 za 2,8 % nižja glede na prvo četrtletje, dizelsko gorivo je cenejše za 3,3 %, UNP-avtoplin pa za 6,8 %. Maloprodajna cena kurilnega olja (ELKO) se je v 2. četrtletju 2013 znižala za 5,3 %, cena industrijskega srednje težkega kurilnega olja (do 1 % vsebnosti žvepla) pa je bila nižja za 1,7 % glede na prvo tromesečje 2013. Na letni ravni so se maloprodajne cene bencinskega in dizelskega goriva za pogon motornih goriv zvišale v rangu od 1 % do 2,1 %, medtem ko je maloprodajna cena UNP-avtoplina nižja za 6,8 %, kurilnega olja (ELKO) pa nižja za 2,7 %.

Povprečne maloprodajne cene v Sloveniji za 2. četrtletje 2013 znašajo:

  • 1,482 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95,
  • 1,505 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98,
  • 1,353 EUR/l za dizelsko gorivo,
  • 0,981 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko KOEL,
  • 0,791 EUR/kg za industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla,
  • 0,757 EUR/l za UNP – avtoplin.

 
Povprečne končne maloprodajne cene v 2. četrtletju 2013 so višje kot v 2. četrtletju 2012 za 1,0 % pri neosvinčenem motornem bencinu 95, za 1,1 % pri neosvinčenem motornem bencinu 98 in za 2,1 % pri dizelskem gorivu. Na povišanje povprečnih končnih maloprodajnih cen teh naftnih proizvodov so v 2. četrtletju 2013, klub nižjim začetnim cenam brez dajatev, vplivale uvedene okoljske dajatve zaradi onesnaževanja zraka s CO2 in višje trošarine.

 

V 2. četrtletju 2013 pa je v primerjavi s 2. četrtletjem 2012 povprečna končna maloprodajna cena nižja za 2,7 % pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL, za 8,8 % pri industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla in za 6,7 % pri UNP – avtoplinu. Na znižanje teh povprečnih končnih cen v 2. četrtletju 2013 so kljub višjim okoljskim dajatvam zaradi onesnaževanja zraka s CO2, višjemu dodatku za povečanje energetske učinkovitosti in višji trošarini, vplivale nižje začetne cene brez dajatev.
 

 

Okoljska dajatev zaradi onesnaževanja zraka s CO2 je za 2. četrtletje 2013 znašala 3,5 €c/l za neosvinčen motorni bencin 95 in neosvinčen motorni bencin 98 ter 3,7 €c/l za dizelsko gorivo, v 2. četrtletju 2012 pa za te naftne proizvode ta okoljska dajatev še ni bila uvedena. Okoljska dajatev zaradi onesnaževanja zraka s CO2 se je za 2. četrtletje 2013 pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL povečala za 0,4 €c/l v primerjavi s 2. četrtletjem 2012. Za industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla se je okoljska dajatev zaradi onesnaževanja zraka s CO2 iz 4 €c/kg v 2. četrtletju 2012 povišala na 4,6 €c/kg v 2. četrtletju 2013.


Tudi dodatek za povečanje energetske učinkovitosti se je pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL in industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla v 2. četrtletju 2013 povečal v primerjavi z 2. četrtletjem 2012.


Enako velja za trošarine, ki so v 2. četrtletju 2013 v primerjavi z 2. četrtletjem 2012 višje pri neosvinčenem motornem bencinu 95, neosvinčenem motornem bencinu 98, dizelskem gorivu in kurilnem olju ekstra lahkem KOEL.

Podrobnejši prikaz strukture cene naftnih proizvodov v Sloveniji za posamezno četrtletje je objavljen v časovni vrsti:


© 2012 - 2024 Portal Energetika