Novica

V 3. četrtletju 2016 višje maloprodajne cene večine naftnih derivatov v Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistična časovna vrsta povprečnih cen naftnih derivatov v Sloveniji za neosvinčen motorni bencin, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko, industrijsko kurilno olje in UNP – avtoplin je dopolnjena s podatki za 3. četrtletje 2016. Maloprodajne cene večine naftnih derivatov v Sloveniji so se v 3. četrletju (julij - september) 2016 zvišale.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 3. četrtletje (julij - september) leta 2016.
 

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji za 2. četrtletje leta 2016 znašajo:

  • 1,197 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
  • 1,270 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
  • 1,098 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 0,750 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,558 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost ≤ 1 % žvepla),
  • 0,560 EUR/l za UNP – avtoplin.

V obdobju enega leta (3. četrtletje 2016 glede na 3. četrtletje 2015) so se povprečne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov znižale, in sicer pri NMB 95 za 8,0 %, pri NMB 98 za 6,6 % pri dizelskem gorivu za 6,3 %, pri KOEL za 10,2 %, pri industrijskem kurilnem olju za 6,5 % in pri UNP – avtoplinu za 7,1 %.


Razlog za znižanje maloprodajnih cen so nižje neto cene brez davkov in dajatev, ki so se v obdobju enega leta znižale za 19 % pri bencinskem gorivu NMB 95, za 15 % pri bencinskem gorivu NMB 98, za 15 % pri dizelskem gorivu, za 17 % pri kurilnemu olju (KOEL) in za 15 % pri UNP - avtoplinu. Pri industrijskem kurilnem olju se je neto cena brez davkov in dajatev zvišala za 1 % (znižanje maloprodajne cene v obdobju enega leta je posledica znižanja prispevka URE za industrijsko kurilno olje). Na drugi strani so v enoletnem obdobju dajatve (CO2 taksa, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za bencinsko gorivo znižale za 0,2 %, za kurilno olje za 28 % ter za industrijsko kurilno olje znižale za 23 %. Dajatve za dizel so se zvišale za 6 %. Trošarina na liter bencinskega goriva se je v opazovanem obdobju zvišala za 2 %, za dizel za 3 %, za KOEL pa je bila višja za 31 %.

 
Maloprodajne cene večine naftnih derivatov v 3. kvartalu 2016 so bile višje glede na preteklo četrtletje (2. kvartal 2016), in sicer za 0,7 % pri NBM 98, za 1,7 % pri dizelskem gorivu, za 5,0 % pri KOEL, za 2,4 % pri UNP - avtoplinu ter za 10,9 % pri industrijskem kurilnem olju. Pri NBM 95 se je maloprodajna cena znižala za 0,6 %.


Z 9. aprilom 2016 so bile na podlagi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov iz regulacije izvzete cene 98 in več-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-98) in ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO).


Podrobnejši prikaz celotne strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji po četrtletjih je objavljen v časovni vrsti:


© 2012 - 2024 Portal Energetika