Novica

V četrtem četrtletju 2014 nižje cene zemeljskega plina za slovenske porabnike

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za četrto četrtletje leta 2014. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 1,5 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 12,2 %.

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za zadnje četrtletje (oktober - december) leta 2014.

 

 
Gospodinjski odjem


Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v četrtem četrtletju 2014 znašala 0,69 EUR/Sm3 oz. 18,25 EUR/GJ in je bila za 1,0 % višja od maloprodajne cene v tretjem četrtletju (julij - september) 2014. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 1,5 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine D2 (letna poraba od 20 do 200 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 7 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se je v 4. četrtletju 2014 povišala za 6 % glede na 3. četrtletje 2014, v obdobju enega leta pa se je v povprečju povišala za 4 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 4. kvartalu 2014 znašal 64,4 %.

 

Omrežnina je bila v 4. četrtletju 2014 v povprečju nižja za 9 % glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa nižja za 15 %. Njen delež v strukturi končne cene je 4. kvartalu 2014 znašal 25,8 %.

 

S 1. junijem 2014 se je za končne porabnike zemeljskega plina začel obračunavati prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v sopoizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki znaša 0,00472 EUR na porabljen Sm3. Delež postavke dajatve je v 4. četrtletju 2014 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 6,5 % končne maloprodajne cene.

 

S 15. aprilom 2014 je stopila v veljavo višja trošarina na zemeljski plin, ki znaša 0,00184 EUR/Sm3. Delež trošarine je v 4. četrtletju 2014 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 3,3 % končne maloprodajne cene.

 

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

 

Industrijski odjem

Na področju industrijskega odjema je maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju v četrtem četrtletju 2014 znašala 0,48 EUR/Sm3 oz. 12,60 EUR/GJ in je bila nižja za 2,1 % od maloprodajne cene v 3. četrtletju leta 2014. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 12,2 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I1 (letna poraba manjša od 1000 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 10 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se je v 4. četrtletju 2014 v povprečju znižala za 5 % glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa znižala za 14 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 4. kvartalu 2014 znašal 73,4 %.


Omrežnina je bila v 4. četrtletju 2014 v povprečju višja za 14 % glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa se je znižala za 20 %. Njen delež v strukturi končne cene je 4. kvartalu 2014 znašal 12,4 %.

 

Delež postavke dajatve je v 4. četrtletju 2014 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 9,5 % končne maloprodajne cene. Delež trošarine je v 4. četrtletju 2014 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 4,7 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2024 Portal Energetika