Novica

V devetih mesecih 2018 večja proizvodnja električne energije v Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za tri četrtine leta 2018. Prevzem električne energije je v tem obdobju znašal 17.836 GWh, kar je za 0,6 % manj kot v enakem obdobju leta 2017. V devetih mesecih leta 2018 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 10.243 GWh in je bila za 1,6 % večja kot v obdobju januar - september 2017.

Proizvodnja električne energije iz elektrarn v Sloveniji je bila v devetih mesecih leta 2018 za 2,2 % večja kot v enakem obdobju leta 2017.

V obdobju januar - september 2018 je znašal prevzem električne energije 17.836 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 11.103 GWh oz. 62 % in uvoz 6.734 GWh oz. 38 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju, ki je znašal 10.299 GWh oz. 58 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju v višini 803 GWh oz. slabih 5 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v obdobju januar - september 2018 s prevzemom v enakem obdobju leta 2017 kaže na zmanjšanje proizvodnje na prenosnem omrežju za slab 1 %, na distribucijskem omrežju povečanje za 3 %, uvoz električne energije pa je bil manjši za 1 %. Zaradi ugodne hidrologije je bila v devetih mesecih leta 2018 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 evidentirana za 849 GWh (+ 32 %) večja proizvodnja iz hidroelekrarn na prenosnem omrežju, posledično so 433 GWh (- 13 %) manj proizvedle termoelektrarne, zaradi rednega remonta pa je za 479 GWh (- 11 %) manj proizvedla tudi NE Krško.

Neto odjem električne energije v Sloveniji po treh četrtinah leta 2018 znašal 10.243 GWh oz. 57,4 % in izvoz 6.987 GWh oz. 39,2 % celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijsko omrežje, je znašala 8.484 GWh, poraba neposrednih odjemalcev in zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) 1.543 GWh ter poraba ČHE Avče 216 GWh. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar - september 2018 znašale 606 GWh, kar predstavlja 3,4 % bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije distribucijskih odjemalcev se je v obdobju januar - september 2018 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 povečala za 2 %, poraba neposrednih odjemalcev in ZDS pa je bila večja za 1,3 %. V devetih mesecih 2018 je evidentiran za 3,6 % manjši izvoz električne energije kot v enakem obdobju 2017, ki je posledica manjšega izvoza v tretjem četrtletju 2018.

Podrobnejši podatki bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji na mesečnem nivoju so objavljeni v statističnih časovnih vrstah:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika