Novica

V drugem četrtletju 2013 povišanje cen električne energije za gospodinjstva in znižanje za industrijo

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce za drugo tromesečje (april do junij) leta 2013. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 7,6 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa povišala za 4,7 %.

Znana je struktura cen naftnih proizvodov za 2. četrtletje 2013 na nacionalem nivoju.

Na nacionalnem nivoju so znane cene električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce za drugi kvartal leta 2013 (april do junij).

 

Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v drugem kvartalu leta 2013 (april do maj) znašala 160,59 EUR/MWh in je bila za 7,6 % višja kot v enakem obdobju (2. kvartal) leta 2012. Razlog za višje maloprodajne cene je znatno povišanje dajatev za namene energetike, predvsem prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, ki se je v začetku letu 2013 za ta segment odjema povišal za faktor 3,1. Medtem se je v opazovanem obdobju enega leta cena za uporabo omrežja znižala v povprečju za 1,9 %, cena dobave energije v pristojnosti dobavitelja pa povišala v povprečju za 3,7 %.


V obdobju april-junij 2013 je delež cene za dobavo energije vključno z nadomestilom, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 45,8 %, delež cene za uporabo omrežja pa 41,2 %. Delež dajatev v energetiki in trošarino je znašal 13,0 % končne maloprodajne cene.


Glede na 1. četrtletje 2013 (januar do marec 2013) se je maloprodajna cena električne energije v drugem kvartalu 2013 na tem segmentu odjema v povprečju povišala za 3,7 %.

 

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 

 

Industrijski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v drugem kvartalu 2013 (april do junij) znašala 111,06 EUR/MWh in je bila za 4,7 % višja kot v drugem kvartalu leta 2012. Tudi v tem segmentu je glavni razlog za

povišanje maloprodajnih cen povišanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, ki se je v začetku leta 2013 v povprečju za ta segment odjema povišal za faktor 2,4. Medtem se je v opazovanem obdobju enega leta cena za uporabo omrežja povišala v povprečju za 0,5 %, cena dobave energije v pristojnosti dobavitelja pa znižala za 3,9 %.

 

V obdobju april-junij 2013 je delež cene za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 61,9 %, delež cene za uporabo omrežja pa 23,1 %. Delež dajatev v energetiki in trošarino je znašal 15,0 % končne maloprodajne cene.

 

Glede na prejšnje četrtletje (januar do marec 2013) se je maloprodajna cena električne energije v drugem kvartalu 2013 na segmentu industrijskega odjema v povprečju znižala za 3,7 %.
 

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika