Novica

V drugem četrtletju 2014 nadaljnje znižanje cen električne energije

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo uradno statistiko cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju za drugo tromesečje (april - junij) leta 2014. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 0,3 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 7,8 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za drugo četrtletje (april - junij) 2014.

 

 


Gospodinjski odjem


Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. kvartalu leta 2014 znašala 161,03 EUR/MWh in je bila za 0,3 % višja kot v enakem obdobju leta 2013. Glede na preteklo četrtletje (1. kvartal 2014) se je maloprodajna cena povišala za 1,1 %.

Razlog za spremembo maloprodajne cene so višje dajatve za namene energetike (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, prispevek za povečanje energetske učinkovitosti), ki so se za povprečnega gospodinjskega odjemalca v opazovanem obdobju enega leta povišale za 4,5 %. Na spremembo končne cene je vplivalo tudi povišanje davčne stopnje DDV s 1. julijem 2013, ki je za povprečnega gospodinjskega odjemalca pomenilo takojšnje 1,7 % povišanje maloprodajne cene.

V opazovanem obdobju enega leta se je cena dobave električne energije, ki se določa po tržnih načelih s strani dobaviteljev, znižala v povprečju za 4,8 %, cena za uporabo omrežja, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, pa je bila višja za 0,8 %.

V 2. četrtletju 2014 je delež cene za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 44,2 %, delež cene za uporabo omrežja pa 42,2 %. Delež dajatev v energetiki in trošarina sta znašala skupaj 13,6 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


 
Industrijski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 2. kvartalu leta 2014 (april - junij) znašala 102,39 EUR/MWh in je bila za 7,8 % nižja kot v enakem obdobju leta 2013. Glede na preteklo četrtletje (1. kvartal 2014) se je maloprodajna cena znižala za 7,2 %.

 

Razlog za nižje maloprodajne cene so spremembe pri dajatvah za namene energetike, ki so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 26,3 %, predvsem prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov. Na spremembo končne cene je vplivalo tudi povišanje davčne stopnje DDV s 1. julijem 2013, ki je pomenilo takojšnje 1,7 % povišanje maloprodajne cene za povprečnega industrijskega odjemalca.


V obdobju enega leta se je cena dobave energije kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev znižala v povprečju za 8,6 %, regulirana cena za uporabo omrežja pa znižala v povprečju za 4,0 %.


V 2. četrtletju 2014 je delež cene za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 62,4 %, delež cene za uporabo omrežja pa 24,4 %. Delež dajatev v energetiki in trošarina sta skupaj znašala 13,2 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2022 Portal Energetika