Novica

V drugem četrtletju 2014 nižje cene zemeljskega plina za slovenske porabnike

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za drugo četrtletje leta 2014. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 12 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 9 %.


Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za drugo četrtletje leta 2014 (april - junij).

 

 
Gospodinjski odjem


Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v drugem četrtletju 2014 znašala 0,7011 EUR/Sm3 oz. 18,5341 EUR/GJ in je bila za 1,3 % nižja od maloprodajne cene v prejšnjem četrtletju (januar - marec 2014).


V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 12,1 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za večje porabnike skupine D3 (letna poraba več od 200 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 17 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se je v 2. četrtletju 2014 znižala za 3,1 % glede na 1. četrtletje 2014, v obdobju enega leta pa se je v povprečju znižala za 10 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 2. kvartalu 2014 znašal 61,5 %.

 

Omrežnina je bila v 2. četrtletju 2014 v povprečju višja za 1,1 % glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa nižja za 24 %. Njen delež v strukturi končne cene je 2. kvartalu 2014 znašal 29,5 %.

 

S 15.04.2014 je stopila v veljavo višja trošarina na zemeljski plin, ki odslej znaša 0,00184 EUR/Sm3. Dne 01.06.2014 se je za končne porabnike zemeljskega plina začela obračunavati nova dajatev in sicer prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v sopoizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki znaša 0,00472 EUR porabljen Sm3. Zaradi povišanja obeh postavk (dajatve in trošarina) je njun skupni delež v 2. četrtletju 2014 znašal 9,0 % končne maloprodajne cene.

 

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

 

Industrijski odjem

Na področju industrijskega odjema je maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju v drugem četrtletju 2014 znašala 0,5045 EUR/Sm3 oz. 13,3357 EUR/GJ in je bila nižja za 1,3 % od maloprodajne cene v 1. četrtletju leta 2014.

V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 8,9 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I3 (10.000 do 100.000 GJ letne porabe), kjer je bila končna cena nižja za 12 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se v 2. četrtletju 2014 znižala za nadaljnjih 4,2 % glede na 1. četrtletje 2014, v obdobju enega leta pa se je v povprečju znižala za 15 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 2. kvartalu 2014 znašal 72,9 %.


Omrežnina je bila v 2. četrtletju 2014 v povprečju višja za 11 % glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa se je povišala za 6 %. Njen delež v strukturi končne cene je 2. kvartalu 2014 znašal 14,6 %.


Zaradi uvedbe nove dajatve (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije) ter povišanja trošarine na zemeljski plin, je skupni delež obeh postavk v 2. četrtletju 2014 znašal 12,5 % končne maloprodajne cene. Dajatve so sicer v 2. kvartalu 2014 višje za 3,6 %, trošarina pa za 2,2 % glede na prejšnje četrtletje.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2023 Portal Energetika