Novica

V drugem četrtletju 2015 nadaljevanje trenda zniževanja cen za končne porabnike električne energije

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za drugo četrtletje (april - junij) leta 2015. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 1,2 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 9,2 %.

Ponudbe morajo biti predložene do 21. 8. 2015 do 10.00 ure, na naslov Ministrstva za infrastrukturo.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za drugo četrtletje (april - junij) 2015.

 


Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. kvartalu leta 2015 znašala 159,15 EUR/MWh in je bila za 1,2 % nižja kot v enakem obdobju leta 2014. V enoletnem obdobju so se maloprodajne cene za statistične porabniške skupine gospodinjskega odjema znižale v rangu od 1,2 % do 2,8 %. Glede na preteklo četrtletje se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca povišala za 2,6 %.

V obdobju enega leta se je postavka dobava električne energije, ki se določa po tržnih načelih s strani dobaviteljev, znižala v povprečju za 2,1 %, medtem ko se je cena za uporabo omrežja, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, znižala za 0,8 %. Dajatve za namene energetike so se zaradi povišanja prispevka za energetsko učinkovitost s 1. 1. 2015 za povprečnega gospodinjskega odjemalca v opazovanem obdobju enega leta povišale za 0,9 %.

V 2. četrtletju 2015 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 43,8 %, delež cene za uporabo omrežja 42,3 %, delež dajatev v energetiki 11,6 %, delež trošarine pa 2,3 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


 
Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 2. kvartalu leta 2015 znašala 93,02 EUR/MWh in je bila za 9,2 % nižja kot v enakem obdobju leta 2014. V enoletnem obdobju so se maloprodajne cene za statistične porabniške skupine industrijskega odjema znižale v rangu od 2,5 % do 6,4 %. Glede na preteklo četrtletje (1. kvartal 2015) se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca znižala za 5,4 %.


V obdobju enega leta se je postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev, znižala v povprečju za 5,4 %, regulirana cena za uporabo omrežja pa znižala v povprečju za 21,6 %. Dajatve za namene energetike so se za povprečnega industrijskega odjemalca v opazovanem obdobju enega leta znižale za 5,5 %.

V 2. četrtletju 2015 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene povprečnega industrijskega odjemalca znašal 65,0 %, delež cene za uporabo omrežja 21,1 %, delež dajatev v energetiki 9,9 %, delež trošarine pa 4,0 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika