Novica

V drugem četrtletju 2016 nižje cene električne energije za industrijske odjemalce

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za drugo četrtletje (april - junij) leta 2016. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 2,1 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 3,9 %.

Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/2016.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za drugo četrtletje (april - junij) 2016.

 


Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. kvartalu leta 2016 znašala 162,57 EUR/MWh in je bila za 2,1 % višja kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na preteklo četrtletje (1. kvartal 2016) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca zvišala za 3,8 %.

Postavka dobava energije, kot tržna katergorija v pristojnosti dobaviteljev, je v 2. kvartalu 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 56,11 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 2 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 55,59 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za slab 1 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 2. kvartalu 2016 znašale 18,50 EUR/MWh (brez DDV) in so se zaradi sprememb prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE) s 1. 1. 2016 in povišanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov ter soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) s 1. 8. 2015 v opazovanem obdobju enega leta povišale skupaj za 23 %.

V 2. četrtletju 2016 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 42,1 %, delež omrežnine 41,7 %, delež dajatev v energetiki 13,9 %, delež trošarine pa 2,3 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 2. kvartalu leta 2016 znašala 89,36 EUR/MWh in je bila za 3,9 % nižja kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na preteklo četrtletje (1. kvartal 2016) se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca znižala za 6,6 %.


Postavka dobava energije je v 2. kvartalu 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašala 44,17 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 11 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, je znašala 16,39 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala v povprečju za 2 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega industrijskega odjemalca v 2. kvartalu 2016 znašale 9,63 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju povišale za 27 %.

V 2. četrtletju 2016 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 60,3 %, delež omrežnine 22,4 %, delež dajatev v energetiki 13,1 %, delež trošarine pa 4,2 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2024 Portal Energetika