Novica

V drugem četrtletju 2016 nižje cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za drugo četrtletje leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 8 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 21 %.

Ocenjena vrednost izvedbe projekta je cca. 76,5 mio EUR.

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za drugo četrtletje (april-junij) leta 2016.

 
Gospodinjski odjem


Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v drugem četrtletju 2016 znašala 0,62 EUR/Sm3 oz. 16,64 EUR/GJ in je bila za 1 % nižja od maloprodajne cene v prvem četrtletju 2016. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 7,6 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine D3 (letna poraba več od 200 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 12 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 2. četrtletju 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 0,28 EUR/Sm3 (brez DDV) in se je znižala za 4 % glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa znižala za 12 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 2. kvartalu 2016 znašal 56,0 %.
 

Omrežnina za povprečnega gospodinjskega porabnika je v 2. četrtletju 2016 znašala 0,16 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 2 % višja glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa se je zvišala za 2 %. Njen delež v strukturi končne cene je v 2. kvartalu 2016 znašal 30,6 %.

 

S 1. aprilom 2016 se je za končne porabnike zemeljskega plina za 1 % zvišala okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, medtem ko sta prispevek za enegetsko učinkovitost (prispevek URE) in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE) ostala na nivoju iz januarja 2016. Zaračunane dajatve so se v 2. četrtletju 2016 glede na prejšnje četrtletje dvignile za 1 %, v obdobju enega leta pa so bile višje za 3 %. Delež postavke dajatve je v 2. četrtletju 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 9,9 % končne maloprodajne cene.

 

Trošarina na zemeljski plin se v drugem kvartalu 2016 ni povišala in je ostala na nivoju iz aprila 2014. Delež trošarine je v drugem četrtletju 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca predstavljal 3,6 % končne maloprodajne cene.

 

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

 

Industrijski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v drugem četrtletju 2016 znašala 0,35 EUR/Sm3 oz. 9,17 EUR/GJ in je bila nižja za 17 % od maloprodajne cene v 1. četrtletju leta 2016. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 21,3 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I4 (letna poraba od 100.000 GJ do 100.000.000 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 20 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina je v 1. četrtletju 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašala 0,20 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 14 % nižja glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa se je znižala za 28 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 2. kvartalu 2016 znašal 69,4 %.


Omrežnina za povprečnega industrijskega porabnika je v 1. četrtletju 2016 znašala 0,05 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 24 % nižja glede na prejšnje četrtletje, v enoletnem obdobju pa se je znižala za 3 %. Njen delež v strukturi končne cene je 1. kvartalu 2016 znašal 19,3 %.

 

Zaračunane dajatve so bile glede na prejšnje četrtletje nižje v povprečju za 18 %, v obdobju enega leta pa so bile nižje za 0,3 %. Delež postavke dajatve je v 2. četrtletju 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 8,8 % končne maloprodajne cene.


Zaračunana trošarina na zemeljski plin se v obdobju enega leta znižala za 4 %. Delež trošarine je v 2. četrtletju 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca predstavljal 2,6 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2024 Portal Energetika