Novica

V drugem četrtletju 2017 nadaljnje nižanje cen električne energije

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za drugo četrtletje (april - junij) leta 2017. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 0,7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 4,8 %.

Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 3,0 %, za negospodinjske porabnike pa nižja za 5,8 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce v Sloveniji za drugo četrtletje (april - junij) 2017.

Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. kvartalu leta 2017 znašala 161,5 EUR/MWh in je bila za 0,7 % nižja kot v enakem obdobju leta 2016. Glede na preteklo četrtletje (1. kvartal 2017) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca povečala za 3,8 %.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev, je v 2. kvartalu 2017 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 54,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 3,0 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 56,2 EUR/MWh (brez DDV) in se v opazovanem obdobju enega leta povišala za 1,1 %. Dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 2. kvartalu 2017 znašale 18,7 EUR/MWh (brez DDV) in so se v opazovanem obdobju enega leta povišale za 1,0 %.

V 2. četrtletju 2017 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 33,7 %, delež omrežnine 34,8 %, delež dajatev v energetiki 11,6 %, delež trošarine 1,9 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 2. kvartalu leta 2017 znašala 85,0 EUR/MWh in je bila za 4,8 % nižja kot v enakem obdobju leta 2016. Glede na preteklo četrtletje (1. kvartal 2017) se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca znižala za 7,1 %.

Postavka dobava energije je v 2. kvartalu 2017 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 41,6 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 5,8 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, je znašala 16,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala v povprečju za 0,3 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 2. kvartalu 2017 znašale 9,5 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 0,9 %.

Spremenjena trošarinska zakonodaja (ZTro-1), ki znižuje obremenitev trošarinskih zavezancev z letno porabo električne energije nad 10.000 MWh ter omogoča oprostitev oziroma vračilo trošarine za energetsko intenzivna podjetja, je pomenila za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 2. kvartalu 2017 obremenitev v višini 2,2 EUR/MWh, kar je za 28 % manj kot v enakem obdobju leta 2016.

V 2. četrtletju 2017 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 59,7 %, delež omrežnine 23,4 %, delež dajatev v energetiki 13,7 %, delež trošarine pa 3,2 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za negospodinjskega odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika